Cenníky lešení:Profesionálne zázemie našej spoločnosti je zárukou vysokej kvality prevedenia a zvládnutia i náročných rekonštrukcií.

Prínos týchto rekonštrukcií je značný: redukuje sa únik tepla, zlepšuje sa kvalita vzduchu, prirodzené osvetlenie priestoru je viac ergonomické, fasády budov pôsobia zaujímavým dojmom.Galéria naších rekonštrukcných prác:
©2008 www.luma-sk.sk, design by RMR studio s.r.o.