Cenníky lešení:
Vyhotovujeme základy, ktoré majú za úlohu bezpečne preniesť stále aj príležitostné zaťaženie do základovej pôdy. Dbáme na to, aby boli základy navrhnuté spoľahlivo a zabezpečili stabilitu stavby. Zabezpečujeme úpravu svahovitého terénu ako výkopové práce, oporné múry a oplotenia. Riešenie vyhotovujeme pomocou prefabrikovaných oporných múrov. Svahy spevňujeme oceľovým oplotením. Realizujeme terénne úpravy okolo rodinného domu, pokládla dlažby aj s pod kladnými vrstvami.


Ukážky naších prác:

©2008 www.luma-sk.sk, design by RMR studio s.r.o.